Wie ben ik

Kiemtijd - Marika de BooMijn naam is Marika de Boo. Ik ben afgestudeerd in de Psychologie aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Daarnaast heb ik Orthopedagogiek gestudeerd en ben ik in aan de Hogeschool Utrecht afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs.

Na mijn studie ben ik als leerkracht gaan werken in het regulier basisonderwijs en in het speciaal onderwijs. Vervolgens werkte ik als psycholoog en psychodiagnosticus in verschillende praktijken voor kinderen en jongeren en als gecertificeerd dyslexie-behandelaar voor E-Vizier.

Sinds 2012 werk ik als zelfstandige professional in mijn eigen praktijk Kiemtijd. Daarnaast heb ik een aanstelling als schoolpsycholoog op sbo De Brug in Vianen.
Ik vind het belangrijk dat psychologische hulp laagdrempelig en flexibel kan worden ingeroepen door iedereen die hieraan behoefte heeft. Een vraag hoeft niet eerst een probleem te worden voordat om hulp gevraagd kan worden. Een snelle reactie en snel geholpen worden is bij Kiemtijd vanzelfsprekend. In nauw overleg met ouders of school wordt een plan op maat gemaakt voor het onderzoek en/of de begeleiding van uw kind.

In december 2017 heb ik de tweejarige postacademische opleiding tot schoolpsycholoog aan de Radboud universiteit in Nijmegen afgerond. Met deze kennis en ervaring kan ik een brug zijn tussen onderwijs en zorg. Mijn ervaring is dat samenwerking niet altijd vanzelfsprekend is, maar wel zeer wenselijk. Ik zal dan ook altijd proberen alle leefwerelden van een kind of jongere mee te nemen in mijn traject.

Ik ben lid van de beroepsverenigingen voor psychologen (NIP) en pedagogen/onderwijskundigen (NVO) en ben geregistreerd Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en Orthopedagoog-Generalist. Daarnaast ben ik BIG-geregistreerd. Dat betekent dat ik me houd aan de beroepscode en de kwaliteitseisen die binnen deze verenigingen zijn vastgesteld. Samen met andere professionals uit Nieuwegein vorm ik een intervisiegroep. We komen regelmatig bij elkaar voor overleg en consultatie.

Aanvullende informatie kunt u vinden op mijn Linkedin profiel en onder het kopje ‘over Kiemtijd‘.