Kiemtijd Welkom

Maakt u zich als ouder zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Heeft de leerkracht zorgen over de leerprestaties van uw zoon of dochter? Wilt u dat een professional eens meekijkt in de klas van uw kind om te zien hoe het daar gaat? Zoekt u iemand die kan helpen bij het opvoeden en begeleiden van uw kind? Moet uw kind doorverwezen worden naar het speciaal onderwijs of naar een verrijkingsklas en heeft het daarvoor een IQ-bepaling nodig?

Ik wil graag mijn kennis met u delen en samen met u zoeken naar heldere antwoorden op uw vragen.

Bij Kiemtijd kunt u terecht voor psychologisch onderzoek bij kinderen en jongeren en voor begeleiding van kinderen, ouders en leerkrachten. Kiemtijd neemt de problemen die u met uw kind ervaart serieus en wil samen met u antwoord krijgen op de vragen: ‘wat is er nu precies met mijn kind aan de hand, hoe komt dit en wat kan er aan gedaan worden?’

Met mijn werkervaring als leerkracht en als psycholoog/orthopedagoog kan ik een brug slaan tussen zorg en school, tussen de kennis van ouders en de professionele insteek van de leerkracht. Ik luister naar uw hulpvraag en kom naar de school van uw kind om het te onderzoeken. Bij dit onderzoek werk ik samen met zowel u als ouders als ook met de leerkracht van het kind.

Mijn hulp wordt ingeroepen door ouders, maar ook door scholen. Mijn werkgebied is de provincie Utrecht.

U kunt bij Kiemtijd terecht voor:

  • intelligentieonderzoek
  • persoonlijkheidsonderzoek
  • observatie-onderzoek
  • onderzoek bij het vermoeden van ADHD, ODD, Autisme, (faal)angst
  • begeleiding en advies als er al een diagnose gesteld is
  • advies bij opvoedingsvragen