Psychodiagnostisch onderzoek

Een intelligentieonderzoek kan een geschikte start zijn om meer informatie te verkrijgen over uw kind. Hoe gaat hij of zij om met frustratie, is er veel aanmoediging of structurering van buitenaf nodig, kan deze leerling systematisch werken en hoe is het met de concentratie?
Ik gebruik hiervoor de WISC-V-NL of de WPPSI-IV-NL. Dit zijn de testen die het meest gebruikt worden om de algemeen cognitieve vaardigheden van kinderen t/m 16 jaar te meten. Als alternatief kan ook de SON 6-40 worden afgenomen.
De intelligentie-meting kan een doel op zichzelf zijn, bijvoorbeeld wanneer een bepaalde score nodig is voor verwijzing naar vormen van het speciaal (vervolg)onderwijs of voor verwijzing naar een verrijkingsklas. Veel vaker kan een intelligentie-onderzoek worden ingezet als middel om meer zicht te krijgen op de manier van functioneren van een kind.

Soms wordt een intelligentie-onderzoek uitgebreid met een aantal vragenlijsten die inzicht geven in de persoonlijkheid van een kind. Dan spreken we van een persoonlijkheidsonderzoek. Voor dit onderzoek wordt een voorstel gedaan, passend bij de hulpvraag en de leeftijd.

Als er vragen zijn over het leren van uw kind, kan een lees- en spellingsonderzoek, een rekenonderzoek of een onderzoek naar begaafdheidsproblematiek helpen om aanpassingen op school te kunnen doen.

Wanneer er problemen met uw kind zijn die wijzen in de richting van een bepaalde diagnose, dan is het fijn om meer helderheid te krijgen over de manier waarop probleemgedrag zich precies manifesteert. In zo’n geval kan een screening of observatie meer inzicht geven.

Is een diagnose aan de orde, dan kan die ook gesteld worden. Ook voor onderzoek m.b.t. een verwijzing naar het speciaal onderwijs kunt u bij Kiemtijd terecht.