Ervaringen

Wij hebben het contact met Marika als zeer prettig ervaren. Het was fijn om haar erbij te hebben in het proces toen onze zoon onverwachts van school moest wisselen. Wij kwamen in een rebound traject terecht, wat niet vlekkeloos is verlopen. Het was toen prettig dat Marika met haar expertise betrokken was. Zij kon ons zowel adviseren in dit voor ons onbekende proces, als in kaart kon brengen wat onze zoon nodig had.
Haar visie heeft het mede mogelijk gemaakt dat onze zoon uiteindelijk goed op een plekje terecht is gekomen. Ze heeft voor ons als ouder handvaten geboden hoe te handelen in bepaalde situaties.
Mocht er in de toekomst weer een hulpvraag komen, dan wenden wij ons zonder twijfel tot Kiemtijd!
familie C.

 

Wij hebben ons echt gehoord en gesteund gevoeld in het hele traject op de school van onze zoon, met hem, wij én zijn leerkrachten. We hebben positieve en deskundige hulp op maat gekregen voor hem. Wij kijken heel positief terug op het traject!
Marieke

 

Marika heeft een aantal testen afgenomen bij onze zoon, Alex. Haar aanpak is niet alleen heel gedegen en zorgvuldig, maar kenmerkt zich vooral door het feit dat zij het kind echt centraal stelt. Haar natuurlijke rust maakte dat Alex de verschillende testonderdelen met vertrouwen en open oppakte. De terugkoppeling was heel helder en to the point. De aparte terugkoppeling aan Alex was voor hem heel waardevol, omdat het hem hielp te zien waar hij goed in is, wat voor hem lastiger is, en hoe hij hier zelf mee kan oefenen.

 

Marika heeft op onze school bij een aantal kinderen een intelligentie onderzoek afgenomen. Wij ervaren het contact tussen haar en de betrokken leerlingen, ouders en leerkrachten als zeer positief. Wij hebben de ervaring dat onderzoeken binnen een kort tijdsbestand worden afgenomen en besproken.
intern begeleider, Koningin Beatrixschool

 

We hebben het adviestraject van Marika als zeer positief ervaren. De flexibiliteit en snelheid bij het maken van afspraken en de heldere uitleg tijdens het intake- en eindgesprek hebben ons als ouders goed geholpen. Met name de voorbeelden die Marika gaf uit de gesprekken en tests gaven ons een goed inzicht in zowel haar aanpak, betrokken en enthousiast, als ook de gedachten en overwegingen van onze zoon.
Onze zoon heeft de tests op ontspannen wijze kunnen doen, doordat Marika hiervoor de juiste voorwaarden wist te scheppen. Het persoonlijke verslagje van Marika, ook één speciaal voor hem, werd door hem zeer gewaardeerd.
Familie Hoekstra, Houten

 

Wij hebben Marika ervaren als een zeer deskundig, integer en prettig persoon, die bovendien snel actie onderneemt. Ook het contact met onze dochter verliep soepel en prettig en zij vond de één-op-één gesprekjes heel interessant.
Ouders G. en M. met 8-jarige dochter