Over Kiemtijd

KiemtijdElk kind dat geboren wordt, komt op de wereld als een bommetje vol groeikracht en mogelijkheden. Babys groeien het eerste jaar onvoorstelbaar hard. Hun lichaamsgewicht verdrievoudigt en in de lengte komt er ongeveer de helft aan centimeters bij. En dan hebben we het nog niet eens over wat er binnen in hun hoofd gebeurt: in de hersenen worden in rap tempo allerlei verbindingen aangelegd die er onder andere voor zorgen dat allerlei denkprocessen optimaal op elkaar afgestemd worden!
Gelukkig gaat dit de jaren daarna wat minder hard dan in het begin, maar nog steeds is het wonderbaarlijk hoe de ontwikkeling van kinderen verloopt. Op meerdere gebieden tegelijkertijd maken kinderen grote stappen: lichamelijk, cognitief, emotioneel, sociaal…
Wat al snel opvalt is dat kinderen groeien in hun eigen tempo: de één kan eerder lopen dan praten, de ander praat al snel volledige en goed verstaanbare zinnen, maar lijkt op sociaal gebied nog geen interesse in interactie met anderen te hebben…

Zaden kiemen alleen onder bepaalde voorwaarden. Ze ontkiemen vaak niet meteen, maar pas na een periode van kiemrust. Om te ontkiemen zijn er een aantal dingen van buitenaf nodig, zoals licht, vocht en een bepaalde temperatuur. Wanneer de voorwaarden in de goede verhouding aanwezig zijn, komt het kiemproces op gang. Hoe herkenbaar is dit ook voor het opgroeien van kinderen: onder de juiste voorwaarden kan een kind zijn kiemkracht inzetten en gaan groeien!

In de hele ontwikkeling van een kind is tijd een belangrijk begrip; kinderen hebben hun eigen tijd nodig om zich te ontwikkelen en die tijd moet ze gegeven worden. Aan de andere kant willen ouders graag ook op tijd zijn als er hulp nodig is omdat de ontwikkeling van hun kind lijkt te stagneren.
Hierin een goede balans vinden is voor veel ouders een zoektocht. Kijken we het nog even aan of moeten we hulp inschakelen?
Ook op school is dit een vraag die regelmatig gesteld wordt. Aan de ene kant wil je elke leerling tijd geven, aan de andere kant wil je ook op tijd ingrijpen en hulp bieden en ontwikkelingskansen niet voorbij laten gaan.

Vragen om psychologisch onderzoek en psychologische hulp is voor veel ouders nog altijd een grote stap. Ze willen niet dat hun kind een label opgeplakt krijgt, gestigmatiseerd wordt of in een mallemolen van onderzoeken terechtkomt. Ouders willen wél graag dat iemand naar ze luistert en even met ze meedenkt, zodat ze daarna met meer vertrouwen weer verder kunnen.

Kiemtijd is ontstaan vanuit de wens om psychologische hulp meer flexibel en meer laagdrempelig te maken voor ouders én leerkrachten. Een vraag hoeft niet eerst een probleem te worden voordat om hulp gevraagd kan worden. Een snelle reactie en snel geholpen worden is bij Kiemtijd vanzelfsprekend.

Kiemtijd is voorstander van eerlijke (psychologische) zorg die toegankelijk en betaalbaar is én die ‘op maat’ geleverd wordt.
Dat betekent:
–    een eerlijk antwoord op de vragen die ouders, leerkrachten en kinderen hebben.
–    flexibele mogelijkheden voor een gesprek bij u thuis of bij u op school, eventueel ook in de avonduren.
–    een op maat gemaakt voorstel voor onderzoek of begeleiding, op basis van uw wensen.
–    als uw wensen worden vertaald in een op maat gemaakt aanbod, dan betaalt u nooit teveel!

Kinderen zitten een groot deel van hun tijd op school. Dat betekent dat ik, waar mogelijk, het liefst naar de school ga om een kind te testen of te begeleiden. Op die manier hoeft het kind niet uit een vertrouwde omgeving weg en mist het zo min mogelijk lestijd. Bijkomend voordeel is dat ouders deze manier van werken vaak als heel praktisch ervaren. Contact met de leerkracht van het kind is op deze manier ook gemakkelijk te organiseren. Als het mogelijk is worden het intakegesprek en het adviesgesprek tegelijkertijd met ouders en leerkrachten (en/of intern begeleiders) gevoerd.

Kiemtijd wil kinderen en ouders tijd en tips geven die nodig zijn om te kiemen; om tot ontwikkeling te laten komen wat al in het kind aanwezig is aan mogelijkheden en talenten. Groeien kan een kind daarna (meestal) weer op eigen kracht!