Onderzoek en begeleiding

Kiemtijd

Mijn werkzaamheden bestaan uit het doen van psychodiagnostisch onderzoek en het geven van begeleiding in de breedste zin van het woord, passend bij de hulpvraag. Psychodiagnostiek is een onderzoeksproces dat gericht is op het doen van psychologische uitspraken over personen. Het onderzoek is altijd handelingsgericht. Dit betekent dat het onderzoek systematisch wordt gedaan en gericht is op een bruikbaar advies, waarbij ook rekening gehouden wordt met de wensen en mogelijkheden van het kind, de ouders en de leerkrachten.

Na het onderzoek kan een begeleidingstraject volgen, bijvoorbeeld gericht op het versterken van het zelfvertrouwen van uw kind, op het aanleren van sociale vaardigheden, op het reduceren van faalangst of het geven van psycho-educatie zodat uw kind meer inzicht krijgt in zichzelf.

Na uw aanmelding, per mail of telefonisch, maken we een afspraak voor een intakegesprek. Dit gesprek kan thuis of op school plaatsvinden. Na dit gesprek volgt een onderzoeksvoorstel en een prijsopgave. Vanzelfsprekend neem ik de wensen van alle betrokkenen mee, zodat mijn voorstel past bij uw hulpvraag.