Wie ben ik

Kiemtijd - Marika de BooMijn naam is Marika de Boo. Ik ben afgestudeerd in de Psychologie aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Daarnaast heb ik Orthopedagogiek gestudeerd en ben ik in aan de Hogeschool Utrecht afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs.

Na mijn studie ben ik als leerkracht gaan werken in het regulier basisonderwijs en in het speciaal onderwijs. Vervolgens werkte ik als psycholoog en psychodiagnosticus in verschillende praktijken voor kinderen en jongeren en als gecertificeerd dyslexie-behandelaar voor E-Vizier.

Sinds 2012 werk ik als zelfstandige professional in mijn eigen praktijk Kiemtijd. Daarnaast heb ik een aanstelling als schoolpsycholoog op sbo De Brug in Vianen.
Ik vind het belangrijk dat psychologische hulp laagdrempelig en flexibel kan worden ingeroepen door iedereen die hieraan behoefte heeft. Een vraag hoeft niet eerst een probleem te worden voordat om hulp gevraagd kan worden. Een snelle reactie en snel geholpen worden is bij Kiemtijd vanzelfsprekend. In nauw overleg met ouders of school wordt een plan op maat gemaakt voor het onderzoek en/of de begeleiding van uw kind.

In september 2015 ben ik gestart met de tweejarige postacademische opleiding tot schoolpsycholoog aan de Radboud universiteit in Nijmegen. Deze opleiding geeft tegelijkertijd toegang tot de registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. Via deze opleiding blijf ik op de hoogte van de meest recente wetenschappelijke inzichten. Kennis die ten goede komt aan de kinderen, ouders en leerkrachten die mijn hulp inroepen.

Ik ben lid van de beroepsverenigingen voor psychologen (NIP) en pedagogen/onderwijskundigen (NVO). Dat betekent dat ik me houd aan de beroepscode en de kwaliteitseisen die binnen deze verenigingen zijn vastgesteld. Samen met andere professionals uit Nieuwegein vorm ik een intervisiegroep. We komen regelmatig bij elkaar voor overleg en consultatie. Uiteraard ben ik ook in het bezit van de basisaantekening psycho-diagnostiek.

Aanvullende informatie kunt u vinden op mijn Linkedin profiel en onder het kopje ‘over Kiemtijd‘.