Onderzoek en begeleiding

Kiemtijd

Mijn hoofdwerkzaamheden bestaan uit het doen van psychodiagnostisch onderzoek. Psychodiagnostiek is een onderzoeksproces dat gericht is op het doen van psychologische uitspraken over personen. Het onderzoek is altijd handelingsgericht. Dit betekent dat het onderzoek systematisch wordt gedaan en gericht is op een bruikbaar advies, waarbij ook rekening gehouden wordt met de wensen en mogelijkheden van het kind, de ouders en de leerkrachten.

Na het onderzoek kan een begeleidingstraject volgen, gericht op het versterken van het zelfvertrouwen van uw kind, op het aanleren van sociale vaardigheden, op het reduceren van faalangst of het geven van psycho-educatie zodat uw kind meer inzicht krijgt in de dingen waar het moeite mee heeft.
Een begeleidingstraject kan ook zonder onderzoek worden gestart. Als er al een diagnose gesteld is of omdat de hulpvraag heel duidelijk is.

Na uw aanmelding, per mail of telefonisch, maken we een afspraak voor een intakegesprek. Dit gesprek kan, afhankelijk van de hulpvraag, bij u thuis of op school plaatsvinden. Na dit gesprek volgt een onderzoeksvoorstel en een prijsopgave. Vanzelfsprekend neem ik uw wensen, als ouders, mee in dit voorstel, zodat mijn voorstel past bij uw hulpvraag.
Als de school van uw kind mijn hulp inroept, is het afhankelijk van de hulpvraag en mijn inschatting of er een speciaal intakegesprek nodig is en wie daarbij aanwezig moet zijn. Vanzelfsprekend worden ouders altijd op de hoogte gesteld!